LMP Noskrien ziemu 2023/2024 nolikums

Sacensību galvenais organizators: Biedrība "Pieliec soli"

 • 40008270120 (nav PVN maksātājs)
 • Juridiskā adrese: Siguldas nov., Sigulda, Vidzemes šoseja 17B - 2, LV-2150 
 • AS Swedbank, HABALV22
 • LV89HABA0551044320334
 • [email protected]
 • 29334414
Svarīgi: Dalībnieku ierobežojums uz vienu posmu: max 700 + VIP personas!

1. Mērķis

  • Veicināt veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu
  • Popularizēt skriešanu un pārgājienu (ar un bez nūjām) ziemā kā veselīgu un sportisku dzīvesveidu
  • Noteikt, kuri ir labākie Latvijas skrējēji ziemas apstākļos dažādās vecuma grupās un distancēs
  • Popularizēt pasākumu norises vietas

  2. Sacensību norises laiks un vieta.

  LMP NOSKRIEN ZIEMU neatkarīgi no laika apstākļiem norisināsies:

  • 26.11.2023 (svētdiena) Smiltenē
  • 17.12.2023 (svētdiena) Ļaudonā
  • 13.01.2024 (sestdiena vakara - tumsas posms) Kuldīgā 
  • 11.02.2024 (svētdiena) Koknesē
  • 10.03.2024 (svētdiena) Valmierā

  3. Distances 

  • SUUNTO Tautas distance (viens aplis, distances garums no 9 līdz 10 km)
  • THERABODY Sporta distance (divi apļi, distances garums no 18 - 20 km)
  • Veikals CEĻOTĀJS Pārgājiens/Nūjošana “Es nūjoju & eju, Es neskrienu” (Pārgājiena dalībnieki veic noteiktā laika (~3h:30min) limita ietvaros. Tiek fiksēti pilnie noietie apļi noteiktajā laika limitā. Ierobežots ir maksimālais laika limits, katrs dalībnieks var izvēlēties iet sev vēlamo laiku sev atbilstošā tempā. Ātrākie pārgājiena dalībnieki spēj veikt divus apļus (distances garums no 18 līdz 20 km), bet daudzi pārgājiena dalībnieki veic vienu apli (distances garums no 9 līdz 10 km).  

  Veikals CEĻOTĀJS Pārgājiena/Nūjošanas “Es nūjoju & eju, Es neskrienu” distances laikā aizliegts gan skriet, gan veikt distanci sporta soļošana stilā (distance paredzētā gājējiem/nūjotājiem). Dalībnieki trasē netiek novēroti (vai ir pareiza nūjošanas tehnika) un netiek kontrolēti (skrien / neskrien).

  4. Dalībnieku vecuma grupas

  LMP Noskrien ziemu var piedalīties arī jaunāki dalībnieki nekā norādīts nolikumā, bet ar nosacījumu, ka kāds no vecākiem piedalās skrējienā vai sacensību laikā atrodas sporta pasākuma norises vietā un uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības atbilstību distancei.

  5. Dalības maksa

  SUUNTO tautas distance,  THERABODY Sporta distance un Veikals CEĻOTĀJS pārgājiena nūjošana distance

  • Reģistrējoties ONLINE un apmaksājot dalības maksu līdz online reģistrācijas beigām - 25,00 EUR 
  • Jauniešiem (2006. gads un jaunāki) automātiski tiek piemērota atlaide 60%  
  • Senioriem (1963. gads un vecākiem) automātiski tiek piemērota atlaide 40% 
  Ja reģistrējoties ONLINE esi norādījis, ka dalības maksa 25,00 EUR tiks samaksāta sacensību dienā izņemot sacensību numuru, bet neatceļot savu pieteikumu 5 dienas līdz sacensībām un neierodoties uz sacensībām, Jums jāsamaksā 15,00 EUR, pārskaitot to uz organizatoru kontu. Par sacensību dalībniekiem netiks reģistrētas personas, kurām ir finansiālas saistības pret biedrību "PIELIEC SOLI" saistībā ar nepiedalīšanos iepriekšējos Noskrien Ziemu posmos!
  • Reģistrējoties sacensību dienā -  30,00 EUR
  • Pēdējā brīža reģistrācijā netiek piemērotas atlaides
  • Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nepiedalās skrējienā vai atsaka savu dalību

  Līdz sacensību norises nedēļas otrdienas plkst. 20:00 atsūtot info uz e-pastu ([email protected]) dalībnieks, drīkst savā vietā pieteikt citu dalībnieku vai pārnest dalības maksu un nākamo posmu!

  Ja esat vismaz 5 dalībnieku (ģimene vai skriešanas klubs, orientēšanās klubs vai uzņēmums) kas startēs zem viena komandas nosaukuma - atlaides kodu dalības maksai pieprasi sūtot E-pastu: [email protected] 


  6. Reģistrācijas periodi

  Online reģistrācijas periodi:

  • 1. posms: No 07.11.2023 pl 12:00 līdz 21.11.2023 23:59
  • 2. posms: No 27.11.2023 pl 12:00 Līdz 12.12.2023 23:59
  • 3. posms: No 18.12.2023 pl 12:00 Līdz 08.01.2024 23:59
  • 4. posms: No 22.01.2024 pl 12:00 Līdz 06.02.2024 23:59
  • 5. posms: No 19.02.2024 pl 12:00 Līdz 05.03.2024 23:59

  7. Dalības maksas samaksas kārtība

  Reģistrējoties ONLINE un veicot dalības maksas samaksu ar pārskaitījumu uz šādu kontu:

  • Biedrība "Pieliec soli"
  • 40008270120
  • A/S Swedbank 
  • LV89HABA0551044320334
  • Maksājuma mērķī norāda – NZ dalības maksa, vārds, uzvārds, ID Nr…. (ID nr. info saņemsi E-pastā)

  Dalības maksa jāpārskaita līdz katra posma ONLINE reģistrācijas beigām.  Ja dalības maksa nav pārskaitīta, reģistrācija tiek izdzēsta un dalībniekam jāveic pēdējā brīža reģistrācija sacensību dienā!

  8. Skrējēju ekipējums un veselības stāvoklis

  Katrs dalībnieks ir atbildīgs par laika kontroles čipu no brīža, kad tas tiek izsniegts, līdz brīdim, kad tas tiek nodots finiša zonā pasākuma organizatoriem. Sods par neatgrieztu laika kontroles čipu - 65 Eur. 

  Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai un apliecina to, reģistrējoties un apmaksājot sacensību dalības maksu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.

  Sacensību dalībniekiem nav noteikts obligātais ekipējums, bet rekomendējam apģērbties atbilstoši laika apstākļiem.

  Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. 

  Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem pa tālruni.

  9. Posmu uzvarētāju apbalvošana

  SUUNTO tautas un THERABODY sporta distancē:

  • Tiks apbalvoti trīs absolūti ātrākie kungi un dāmas, gan tautas, gan sporta distancē
  • Tiks apbalvoti 1.- 3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā
  Izlozes kārtība tiks apbalvoti vairāki veiksmīgie finišējušie dalībnieki tautas un sporta distancē, kuri būs ieradušies uz apbalvošanu.

  Veikals CEĻOTĀJS Pārgājiena & nūjošanas distance "Es nūjoju & eju, Es neskrienu" 

  • Sacensību dalībnieki pārgājiena distancē netiek apbalvoti. 
  • Medaļas un balvas tiek izlozētas starp visiem dalībniekiem, kas palikuši uz izlozi.
  • Finiša laikiem un noieto apļu skaitam ir informatīvs raksturs. 
  • Dalībnieki trasē netiek novēroti (vai ir pareiza nūjošanas tehnika) un netiek kontrolēti (skrien / neskrien).
  • Ja pieteicies šajā distancē, tad visas distances laikā neskrien, arī no kalna lejā nē, bet ja vēlies skriet – piesakies tautas vai sporta distancē!

  10. Punktu skaits par izcīnīto vietu SUUNTO tautas un THERABODY sporta distancē:

  Katrā posmā finišējušie dalībnieki (kā sievietēm, tā vīriešiem) saņem noteiktu punktu skaitu atbilstoši iegūtajai vietai absolūtajā vērtējumā.

  • 1.vieta - 1000 punkti
  • 2.vieta - 995 punkti
  • 3.vieta - 990 punkti
  • 4.vieta - 987 punkti
  • 5.vieta - 984 punkti
  • 6.vieta - 981 punkti
  • 7.vieta - 979 punkti
  • 8.vieta - 977 punkti
  • 9.vieta - 975 punkti
  • katra nākamā vieta – par 1 punktu mazāk


  11. Sezonas kopvērtējuma uzvarētāju noteikšana un apbalvošana

  Individuālā ieskaite SUUNTO tautas un THERABODY sporta distances dalībniekiem:

  • Kopvērtējumā tiek ieskaitīti četru posmu labākie rezultāti (iegūtais punktu skaits)
  • Ja kopvērtējumā dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu iegūst tas dalībnieks, kurš izcīna augstāku vietu sacensību pēdējā piektajā posmā. 

  SUUNTO tautas distancē absolūtajā vērtējumā sieviešu un vīriešu grupā:

  • 1. vieta - 200 EUR dāvanu karte no SUUNTO
  • 2. vieta - 175 EUR dāvanu karte no SUUNTO
  • 3. vieta - 150 EUR dāvanu karte no SUUNTO

  THERABODY sporta distancē absolūtajā vērtējumā sieviešu un vīriešu grupā:

  • 1. vieta -  500 EUR dāvanu karte no THERABODY
  • 2. vieta -  400 EUR dāvanu karte no THERABODY
  • 3. vieta -  300 EUR dāvanu karte no THERABODY

  Ar piemiņas balvu tiks apbalvoti 1.– 3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā gan tautas distancē, gan sporta distancē.

  Veikals CEĻOTĀJS Pārgājiens/Nūjošana "Es nūjoju & eju, Es neskrienu" :

  Visi dalībnieki, kuri būs piedalījušies 4 (četros) un vairāk posmos, piedalīsies izlozē!  LMP komandu ieskaite tautas un sporta distances dalībniekiem:

  LMP komandu ieskaite tautas un sporta distances dalībniekiem:

  • Komandā var pieteikt ne vairāk kā 8 (astoņus) dalībniekus. Komandas sastāvs (sievietes, vīrieši, dalībnieku vecums) ir komandas brīva izvēle.
  • Katrā skrējienu sērijas posmā komandai ieskaita divu labāko sporta distances skrējēju iegūtos punktus un divu labāko tautas distances skrējēju iegūtos punktus.
  • Sezonas laikā komandu var papildināt ar jaunu dalībnieku.
  • Sezonas laikā no komandas var izslēgt dalībnieku kurš ir bijis reģistrēts un nav piedalījies nevienā posmā. Komandas dalībnieku kurš ir bijis reģistrēts un piedalījies kādā no posmiem nevar izņemt no komandas saraksta.
  • Kopvērtējumā summē visu 5 (piecu) posmu rezultātus
  • Uzvar komanda ar lielāko punktu skaitu.
  • Ja vienāds punktu skaits, tad uzvar tā komanda kura ir izcīnījusi vairāk punktu pēdējā posmā.
  • Komandu reģistrē ŠEIT
  • Komandu reģistrācija ir bez maksas, bet visiem komandas dalībniekiem ir jāveic individuālā reģistrācija skrējienam un dalības maksas samaksa.

  Grauda spēks

  12. Piemiņas medaļa

  Dalībnieki, kas būs piedalījušies vismaz 3 posmos saņem pasākuma LMP Noskrien ziemu piemiņas medaļu piektajā - noslēdzošā posma apbalvošanas laikā vai arī to varēs izņemt Rīgā veikalā Ceļotājs no 20.03.2024 līdz 30.04.2024

  13. Tiesāšana, diskvalifikācija

  Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena nolikuma prasības. Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku tādā gadījumā, ja ir nepārprotami redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

  14. Foto & Video

  Sacensību laikā tiks fotografēts un filmēts.  

  Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un videomateriālus bez saskaņošanas ar tajos redzamajiem cilvēkiem.

  15. Svarīgi

  Reģistrējoties skrējienam, dalībnieks apstiprina, ka neiebilsts:

  • Dalībnieku saraksta un rezultātu publicēšanai sacensību mājas lapā.
  • Publiski redzamajā dalībnieku sarakstā tiek norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pilsēta, klubs un distance.

  Visiem dalībniekiem jāievēro savstarpējās laipnības un palīdzības noteikumi – neatteikt palīdzību viens otram traumu un citu problēmu gadījumos. Nedrīkst atstāt aiz sevis atkritumus, piemēram, izlietotu preču iepakojumus. Tie jānogādā līdz uzkodu punktos esošajiem atkritumu maisiem vai līdz finišam.

  Sacensību laikā transporta kustība netiks ierobežota. Visiem sacensību dalībniekiem, pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem vai tos šķērsojot, ir jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.

  16. Izmaiņas nolikumā

  Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā ne vēlāk kā 7 dienas līdz sacensībām. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

  17. Organizators

  Biedrība "Pieliec soli" un SIA "TReGA" sadarbībā ar Kokneses sporta centrs, Aizkraukles novada sporta centrs, Kuldīgas novada Sporta skolu

  Tu piedalies, mēs atbalstām!

  Par katru startējošo dalībnieku, mēs (Noskrien Ziemu un mūsu ilggadējais draugs LMP) atbalstīsim Latvijas taku izlasi 2 EUR apmērā.

  Esam vienojušies ar Latvijas taku skriešanas izlasi, ka atbalsts tiks pārskaitīts 2024 gada martā par visiem 5 posmiem un tiks novirzīts tā brīža aktuālajām vajadzībām. 

  Ja pievienosies mūsu atbalstam, ļausim tev izvēlēties personalizētu dalībnieka numuru!

  Ieteikumi sacensību nolikuma uzlabošanai: