PRIEKUĻI

16.12.2018- INFO

LIMBAŽI

06.01.2019- INFO

SALACGRĪVA (Vakara, tumsas posms)

26.01.2019INFO

ZAUBE

17.02.2019INFO

JAUNOLAINE

10.03.2019INFO

Ziemas skriešanas & ziemas pārgājiena “Noskrien ziemu” 2019 nolikums 

 1. Mērķis

 • Veicināt veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu
 • Popularizēt skriešanu un pārgājienu (ar un bez nūjām) ziemā kā veselīgu un sportisku dzīvesveidu
 • Noteikt, kuri ir labākie Latvijas skrējēji ziemas apstākļos dažādās vecuma grupās un distancēs
 • Popularizēt pasākumu norises vietas

   2. Sacensību norises laiks un vieta.

   NOSKRIEN ZIEMU neatkarīgi no laika apstākļiem norisināsies:

   • 16.12.2018 (svētdiena) Priekuļos
   • 06.01.2019 (svētdiena) Limbažos
   • 26.01.2019 (sestdiena) Salacgrīvā (Vakara, tumsas posms)
   • 17.02.2019 (svētdiena) Zaubē
   • 10.03.2019 (svētdiena) Jaunolainē

   3. Sacensību dienas programma 
   • 16.12.2018 Priekuļi - ŠEIT
   • 06.01.2019 Limbaži - ŠEIT
   • 26.01.2019 Salacgrīva - ŠEIT
   • 17.02.2019 Zaube - ŠEIT
   • 10.03.2019 Jaunolaine - ŠEIT

   4. Distances 

   • SUUNTO Tautas distance (viens aplis 8 - 10km)
   • ETHICSPORT distance (divi apļi 16 - 20km)
   • CEĻOTĀJS Pārgājiens ar un bez nūjām “Es neskrienu, Es eju” (Pārgājiena dalībnieki distanci veic noteiktā laika limita ietvaros. Tiek fiksēti pilnie noietie apļi noteiktajā laika limitā. Ierobežots ir maksimālais laika limits, katrs dalībnieks var izvēlēties iet sev vēlamo laiku sev atbilstošā tempā.)
   • Natures Protection Kanikross (viens aplis 8 - 10km)

   5. Dalībnieku vecuma grupas

   SUUNTO tautas distance (viens aplis, distances garums 8 – 10 km)

   TS-Jun 2006. g. un jaunākas TV-Jun 2006. g. un jaunāki
   TS-1 (1990. – 2005. g.) TV-1 (1990. – 2005. g.)
   TS-2 (1980. - 1989. g.) TV-2 (1980. - 1989. g.)
   TS-3 (1979. g. un vecākas) TV-3 (1970. - 1979. g.)
       TV-4 (1969. g. un vecāki)

   ETHICSPORT distance (divi apļi, distances garums 16 – 20 km)

   SS-1 (1990. – 2005. g.) SV-1      (1990. – 2005. g.)
   SS-2 (1980. - 1989. g.) SV-2 (1980. - 1989. g.)
   SS-3 (1979. g. un vecākas)    SV-3 (1970. - 1979. g.)
       SV-4 (1969. g. un vecāki)

   CEĻOTĀJS Pārgājiens ar un bez nūjām “Es neskrienu, Es eju”

   PS-1 (2012. g. un vecākas)     PV-1     (2012. g. un vecāki)

   Natures Protection Kanikross (viens aplis, distances garums 8 – 10 km)

   CCW J (2002. – 2005. g.) CCM J (2002. – 2005. g.)
   CCW E (1980. - 2001. g.) CCM E (1980. - 2001. g.)
   CCW W (1979. g. un vecākas) CCM W (1979.g. un vecāki)

   Noskrien ziemu var piedalīties arī jaunāki dalībnieki nekā norādīts nolikumā, bet ar nosacījumu, ka kāds no vecākiem piedalās skrējienā vai sacensību laikā atrodas sporta pasākuma norises vietā un uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības atbilstību distancei.

   6. Dalības maksa, reģistrējoties katram posmam atsevišķi

    Distance

    1. posms
   Reģistrējoties
   ONLINE

   2. posms
   Reģistrējoties
   ONLINE

   3. posms
   Reģistrējoties
   ONLINE

   4. posms
   Reģistrējoties
   ONLINE 

   5. posms
   Reģistrējoties
   ONLINE 

    Reģistrējoties un maksājot dalību sacensību dienā

   SUUNTO tautas distance

    15€

    15€

    15€

    15€

    15€

    20€

    ETHICSPORT distance

    20€

    20€ 

     20€

     20€

     20€

    25€

   CEĻOTĀJS pārgājiens ar un bez nūjām

   “Es neskrienu, Es eju”

    15€

     15€

     15€

    15€

    15€

    20€

   Natures Protection Kanikross

    20€

    20€ 

     20€

   20€

     20€

    30€

   Reģistrācijas atlaides:

   • Jauniešiem (2002. gads un jaunāki) tiek piemērota atlaide 50%
   • Reģistrējoties un apmaksājot dalību 2 (diviem) posmiem vienlaicīgi, tiek piemērota atlaide 5%
   • Reģistrējoties un apmaksājot dalību 3 (trīs) posmiem vienlaicīgi, tiek piemērota atlaide 10%
   • Reģistrējoties un apmaksājot dalību 4 (četriem) posmiem vienlaicīgi, tiek piemērota atlaide 15%
   • Reģistrējoties un apmaksājot dalību 5 (pieciem) posmiem vienlaicīgi, tiek piemērota atlaide 20%
   • Ģimenes atlaides kodu pieprasi sūtot E-pastu: [email protected] 
   • Kluba (piem., skrējēju vai orientēšanās klubi, uzņēmumi) atlaides kodu pieprasi sūtot E-pastu: [email protected]

   Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nepiedalās skrējienā vai atsaka savu dalību!

   Līdz sacensību norises nedēļas otrdienas plkst. 20.00 atsūtot info uz e-pastu ([email protected]) dalībnieks, drīkst savā vietā pieteikt citu dalībnieku vai pārnest dalības maksu un nākamo posmu!

   7. Reģistrācijas periodi

   Būs iespēja reģistrēties ONLINE, kā arī veikt pēdējā brīža reģistrāciju sacensību dienā.

    

   1. posms 

    2. posms

    3. posms

    4. posms

    5. posms

    Online reģistrācija

   Līdz 11.12.2018 23:59

   Līdz 01.01.2019 23:59

   Līdz 21.01.2019 23:59

   Līdz 12.02.2019 23:59

   Līdz 05.03.2019 23:59

   8. Dalības maksas samaksas kārtība

   Ar pārskaitījumu uz šādu kontu:

   • Biedrība "Pieliec soli"
   • 40008270120
   • A/S Swedbank 
   • LV89HABA0551044320334
   • Maksājuma mērķī norāda – NZ dalības maksa, vārds, uzvārds, ID Nr…. (ID nr. info saņemsi E-pastā)

   Dalības maksu, samaksājot sacensību dienā izņemot sacensību numuru.

   • Piesakoties un neatceļot savu pieteikumu 5 dienas līdz sacensībām un neierodoties uz sacensībām, jāsamaksā 50% no dalības maksas, pārskaitot to uz organizatoru kontu.
   • Par sacensību dalībniekiem netiks reģistrētas personas, kurām ir finansiālas saistības pret biedrību "PIELIEC SOLI" saistībā ar nepiedalīšanos iepriekšējos Noskrien Ziemu posmos!

   9. Skrējēju ekipējums un veselības stāvoklis

   Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai un apliecina to, reģistrējoties un apmaksājot sacensību dalības maksu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.

   Sacensību dalībniekiem nav noteikts obligātais ekipējums, bet rekomendējam apģērbties atbilstoši laika apstākļiem.

   Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem pa tālruni.

   10. Posmu uzvarētāju apbalvošana

   Skriešanas distance:

   • Tiks apbalvoti trīs absolūti ātrākie kungi un dāmas, gan tautas, gan sporta distancē
   • Tiks apbalvoti 1.- 3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā
   Izlozes kārtība tiks apbalvoti vairāki veiksmīgie finišējušie dalībnieki tautas un sporta distancē, kuri būs ieradušies uz apbalvošanu. Izloze nenotiks noslēdzošā noskrien ziemu posmā 10.03.2019 Jaunolainē.

   Pārgājiena & nūjošanas distance "Es neskrienu, Es eju" 

   • Izlozes kārtība tiks apbalvoti vairāki veiksmīgie finišējušie pārgājiena & nūjošanas distance dalībnieki, kuri būs ieradušies uz izlozi

   11. Punktu skaits par izcīnīto vietu tautas un sporta distancē:

   Katrā posmā finišējušie dalībnieki (kā sievietēm, tā vīriešiem) saņem noteiktu punktu skaitu atbilstoši iegūtajai vietai absolūtajā vērtējumā.

   • 1.vieta - 1000 punkti
   • 2.vieta - 995 punkti
   • 3.vieta - 990 punkti
   • 4.vieta - 987 punkti
   • 5.vieta - 984 punkti
   • 6.vieta - 981 punkti
   • 7.vieta - 979 punkti
   • 8.vieta - 977 punkti
   • 9.vieta - 975 punkti
   • katra nākamā vieta – par 1 punktu mazāk

   12. Kopvērtējuma uzvarētāju noteikšana un apbalvošana

   Komandu reģistrācija ir bez maksas, bet visiem komandas dalībniekiem ir jāveic individuālā reģistrācija skrējienam un dalības maksas samaksa.

   LMP komandu ieskaite tautas un sporta distances dalībniekiem:

   • Komandā var pieteikt ne vairāk kā 8 (astoņus) dalībniekus. Komandas sastāvs (sievietes, vīrieši, dalībnieku vecums) ir komandas brīva izvēle.
   • Katrā skrējienu sērijas posmā komandai ieskaita divu labāko sporta distances skrējēju iegūtos punktus un divu labāko tautas distances skrējēju iegūtos punktus.
   • Sezonas laikā komandu var papildināt ar jaunu dalībnieku, bet ne vēlāk kā līdz sacensību norises nedēļas pirmdienas vakaram plkst. 20.00.
   • Sezonas laikā reģistrētu komandas dalībnieku nevar izņemt no komandas saraksta.
   • Dalībnieks drīkst būt tikai vienas komandas sastāvā un nedrīkst komandu mainīt.
   • Kopvērtējumā summē visu 5 (piecu) posmu rezultātus
   • Uzvar komanda ar lielāko punktu skaitu.
   • Ja vienāds punktu skaits, tad uzvar tā komanda kura ir izcīnījusi vairāk punktu pēdējā posmā.
   • Komandu reģistrē ŠEIT

   LMP komandu ieskaite pārgājiena & nūjošanas distancei:

   • Komandā var pieteikt ne vairāk kā 4 (četrus) dalībniekus. Komandas sastāvs (sievietes, vīrieši, dalībnieku vecums) ir komandas brīva izvēle
   • Katrā sērijas posmā komandai ieskaita trīs labāko dalībnieku veikto apļu skaitu.
   • Sezonas laikā komandu var papildināt ar jaunu dalībnieku, bet ne vēlāk kā līdz sacensību norises nedēļas pirmdienas vakara plkst. 20.00
   • Sezonas laikā reģistrētu komandas dalībnieku nevar izņemt no komandas saraksta.
   • Sērijas dalībnieks drīkst būt tikai vienas komandas sastāvā un nedrīkst komandu mainīt
   • Kopvērtējumā summē visu 5 (piecu) posmu rezultātus
   • Ja vienāds apļu skaits, tad uzvar tā komanda kura veikusi vairāk apļu pēdējā posmā. Ja arī šis rezultāts ir vienāds, tad uzvar komanda kurai ir labāks finiša laiks trešajam finišējušam dalībniekam pēdējā noslēdzošā posmā!
   • Komandu reģistrē ŠEIT

   Individuālā ieskaite tautas un sporta distances dalībniekiem:

   • Kopvērtējumā tiek ieskaitīti triju posmu labākie rezultāti (iegūtais punktu skaits)
   • Ja kopvērtējumā dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu iegūst tas dalībnieks, kurš izcīna augstāka vieta sacensību pēdējā piektajā posmā. 

   SUUNTO tautas distancē absolūtajā vērtējumā sieviešu un vīriešu grupā:

   • 1. vieta - 150 EUR dāvanu karte no SUUNTO
   • 2. vieta - 125 EUR dāvanu karte no SUUNTO
   • 3. vieta - 100 EUR dāvanu karte no SUUNTO

   ETHICSPORT distancē absolūtajā vērtējumā sieviešu un vīriešu grupā:

   • 1. vieta -  200 EUR dāvanu karte no EthicSport
   • 2. vieta -  175 EUR dāvanu karte no EthicSport
   • 3. vieta -  150 EUR dāvanu karte no EthicSport

   Ar piemiņas balvu tiks apbalvoti 1.– 3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā gan tautas distancē, gan sporta distancē.

   Pārgājiena & nūjošanas distance:

   Visi dalībnieki, kuri būs piedalījušies 3 (trijos) un vairāk posmos, piedalīsies izlozē!

   Starp visām dāmām, kas būs piedalījušās pārgājiena distances visos 5 posmos tiks izlozēta bezmaksas dalība sporta nūjošanas nometnē «Maljorkas pavasaris 2019». Balvas vērtība ir 550 eiro, to nodrošina mūsu sadarbības partneris – biedrība Piejūras nūjotāju klubs

   13. Piemiņas medaļa

   Dalībnieki, kas būs piedalījušies vismaz 3 posmos saņem pasākuma Noskrien ziemu piemiņas medaļu piektajā - noslēdzošā posma apbalvošanas laikā vai arī to varēs izņemt veikalā Ceļotājs no 21.03.2019 līdz 30.04.2019

   14. Tiesāšana, diskvalifikācija

   Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena nolikuma prasības. Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku tādā gadījumā, ja ir nepārprotami redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

   15. Foto & Video

   Sacensību laikā tiks fotografēts un filmēts.  

   Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un videomateriālus bez saskaņošanas ar tajos redzamajiem cilvēkiem.

   16. Svarīgi

   Reģistrējoties skrējienam, dalībnieks apstiprina, ka neiebilsts:

   • Dalībnieku saraksta un rezultātu publicēšanai sacensību mājas lapā.
   • Publiski redzamajā dalībnieku sarakstā tiek norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, dzimumšanas gads, pilsēta, klubs un distance.

   Visiem dalībniekiem jāievēro savstarpējās laipnības un palīdzības noteikumi – neatteikt palīdzību viens otram traumu un citu problēmu gadījumos. Nedrīkst atstāt aiz sevis atkritumus, piemēram, izlietotu preču iepakojumus. Tie jānogādā līdz uzkodu punktos esošajiem atkritumu maisiem vai līdz finišam.

   17. Izmaiņas nolikumā

   Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā ne vēlāk kā 30 dienas līdz sacensībām. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

   18. Organizators

   Biedrība "Pieliec soli" un SIA "TReGA" sadarbībā ar Priekuļu novada, Limbažu novada, Salacgrīvas novada, Amatas novada, Olaines novada domi un atpūtas kompleksu “Zvejnieku parks”   Ieteikumi sacensību nolikuma uzlabošanai:


   *

   *

   *
   Ledus vai sniegs, NOSKRIET ZIEMU ir prieks!

    .