Priekuļi

15.12.2019- INFO

Salacgrīva

05.01.2020- INFO

Limbaži (Vakara, tumsas posms)

25.01.2020INFO

Kuldīga

16.02.2020INFO

Koknese

08.03.2020INFO

Ziemas skriešanas & ziemas pārgājiena “Noskrien ziemu” 2019/2020 nolikums

Sacensību galvenais organizators: Biedrība "Pieliec soli"

 • 40008270120 (nav PVN maksātājs)
 • Juridiskā adrese: Siguldas nov., Sigulda, Vidzemes šoseja 17B - 2, LV-2150 
 • AS Swedbank, HABALV22
 • LV89HABA0551044320334
 • [email protected]
 • 29334414

Svarīgi: Dalībnieku ierobežojums uz vienu posmu: max 999 + VIP personas!
1. Mērķis
  • Veicināt veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu
  • Popularizēt skriešanu un pārgājienu (ar un bez nūjām) ziemā kā veselīgu un sportisku dzīvesveidu
  • Noteikt, kuri ir labākie Latvijas skrējēji ziemas apstākļos dažādās vecuma grupās un distancēs
  • Popularizēt pasākumu norises vietas


    2. Sacensību norises laiks un vieta.

    NOSKRIEN ZIEMU neatkarīgi no laika apstākļiem norisināsies:

    • 15.12.2019 (svētdiena) Priekuļos
    • 05.01.2020 (svētdiena) Salacgrīvā
    • 25.01.2020 (sestdiena) Limbažos (Vakara, tumsas posms)
    • 16.02.2020 (svētdiena) Kuldīgā
    • 08.03.2020 (svētdiena) Koknesē

    3. Sacensību dienas programma 
    • 15.12.2019 Priekuļi - ŠEIT
    • 05.01.2020 Salacgrīva - ŠEIT
    • 25.01.2020 Limbaži - ŠEIT
    • 16.02.2020 Kuldīga - ŠEIT
    • 08.03.2020 Koknese - ŠEIT

    4. Distances 

    • SUUNTO Tautas distance (viens aplis, distances garums no 9 līdz 10 km)
    • SiS Sporta distance (divi apļi, distances garums no 18 - 20 km)
    • Veikals CEĻOTĀJS Pārgājiens/Nūjošana “Es neskrienu, Es eju” (Pārgājiena dalībnieki distanci veic noteiktā laika (~3h) limita ietvaros. Tiek fiksēti pilnie noietie apļi noteiktajā laika limitā. Ierobežots ir maksimālais laika limits, katrs dalībnieks var izvēlēties iet sev vēlamo laiku sev atbilstošā tempā. Ātrākie pārgājiena dalībnieki spēj veikt divus apļus (distances garums no 18 līdz 20 km), bet daudzi pārgājiena dalībnieki veic vienu apli (distances garums no 9 līdz 10 km).

    5. Dalībnieku vecuma grupas

    SUUNTO tautas distance (viens aplis, distances garums 9 – 10 km)


    Dāmas
    Kungi
    ST-Jun 2007. gads un jaunākas VT-Jun 2007. gads un jaunāki
    ST-20 (1991. – 2006. g.) VT-20 (1991. – 2006. g.)
    ST-30 (1981. - 1990. g.) VT-30 (1981. - 1990. g.)
    ST-40 (1971. - 1980. g.) VT-40 (1971. - 1980. g.)
    ST-50 (1970. g. un vecākas) VT-50 (1970. g. un vecāki)

    SiS sporta distance (divi apļi, distances garums 18 – 20 km)

    Dāmas
    Kungi
    SS-20 (1991. – 2006. g.) VS-20 (1991. – 2006. g.)
    SS-30 (1981. - 1990. g.) VS-30 (1981. - 1990. g.)
    SS-40 (1980. g. un vecākas) VS-40 (1971. - 1980. g.)
        VS-50 (1970. g. un vecāki)

    Veikals CEĻOTĀJS Pārgājiens/Nūjošana “Es neskrienu, Es eju” (kontrollaiks no 3h:00min līdz 3h:30min. Atkarībā no distances garuma un kāpuma metru summas)

    Dāmas
    Kungi
    SP (2013. g. un vecākas) VP (2013. g. un vecāki)

    Noskrien ziemu var piedalīties arī jaunāki dalībnieki nekā norādīts nolikumā, bet ar nosacījumu, ka kāds no vecākiem piedalās skrējienā vai sacensību laikā atrodas sporta pasākuma norises vietā un uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības atbilstību distancei.


    6. Dalības maksa, reģistrējoties katram posmam atsevišķi

    Distance

     1. posms
    Reģistrējoties
    ONLINE

    2. posms
    Reģistrējoties
    ONLINE

    3. posms
    Reģistrējoties
    ONLINE

    4. posms
    Reģistrējoties
    ONLINE 

    5. posms
    Reģistrējoties
    ONLINE 

     Reģistrējoties un maksājot dalību sacensību dienā

    SUUNTO tautas distance

     15€

     15€

     15€

     15€

     15€

     20€

    SiS Sporta distance

     20€

     20€ 

      20€

      20€

      20€

     25€

    Veikals CEĻOTĀJS pārgājiena nūjošana distance

    “Es neskrienu, Es eju”

     15€

      15€

      15€

     15€

     15€

     20€

    Reģistrācijas atlaides:

    • Jauniešiem (2003. gads un jaunāki) tiek piemērota atlaide 50%
    • Reģistrējoties un apmaksājot dalību 2 (diviem) posmiem vienlaicīgi, tiek piemērota atlaide 5%
    • Reģistrējoties un apmaksājot dalību 3 (trīs) posmiem vienlaicīgi, tiek piemērota atlaide 10%
    • Reģistrējoties un apmaksājot dalību 4 (četriem) posmiem vienlaicīgi, tiek piemērota atlaide 15%
    • Reģistrējoties un apmaksājot dalību 5 (pieciem) posmiem vienlaicīgi, tiek piemērota atlaide 20%
    • Ģimenes atlaides kodu pieprasi sūtot E-pastu: [email protected] 
    • Kluba (piem., skrējēju vai orientēšanās klubi, uzņēmumi) atlaides kodu pieprasi sūtot E-pastu: [email protected]

    Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nepiedalās skrējienā vai atsaka savu dalību!
    • Līdz sacensību norises nedēļas otrdienas plkst. 20.00 atsūtot info uz e-pastu ([email protected]) dalībnieks, drīkst savā vietā pieteikt citu dalībnieku vai pārnest dalības maksu un nākamo posmu!
    7. Reģistrācijas periodi

    Būs iespēja reģistrēties ONLINE, kā arī veikt pēdējā brīža reģistrāciju sacensību dienā.

     

    1. posms 

     2. posms

     3. posms

     4. posms

     5. posms

     Online reģistrācija

    Līdz 10.12.2019 23:59

    Līdz 01.01.2020 23:59

    Līdz 20.01.2020 23:59

    Līdz 11.02.2020 23:59

    Līdz 03.03.2020 23:59

    8. Dalības maksas samaksas kārtība

    Reģistrējoties ONLINE un veicot dalības maksas samaksu ar pārskaitījumu uz šādu kontu:

    • Biedrība "Pieliec soli"
    • 40008270120
    • A/S Swedbank 
    • LV89HABA0551044320334
    • Maksājuma mērķī norāda – NZ dalības maksa, vārds, uzvārds, ID Nr…. (ID nr. info saņemsi E-pastā)

    Reģistrējoties ONLINE un norādot, ka dalības maksa tiks samaksāta sacensību dienā izņemot sacensību numuru.

    • Piesakoties un neatceļot savu pieteikumu 5 dienas līdz sacensībām un neierodoties uz sacensībām, jāsamaksā 7,50 EUR, pārskaitot to uz organizatoru kontu.
    • Par sacensību dalībniekiem netiks reģistrētas personas, kurām ir finansiālas saistības pret biedrību "PIELIEC SOLI" saistībā ar nepiedalīšanos iepriekšējos Noskrien Ziemu posmos!

    9. Skrējēju ekipējums un veselības stāvoklis

    Katrs dalībnieks ir atbildīgs par laika kontroles čipu no brīža, kad tas tiek izsniegts, līdz brīdim, kad tas tiek nodots finiša zonā pasākuma organizatoriem. Sods par neatgrieztu laika kontroles čipu - 65 Eur

    Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai un apliecina to, reģistrējoties un apmaksājot sacensību dalības maksu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.

    Sacensību dalībniekiem nav noteikts obligātais ekipējums, bet rekomendējam apģērbties atbilstoši laika apstākļiem.

    Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem pa tālruni.

    10. Posmu uzvarētāju apbalvošana

    SUUNTO tautas un SIS sporta distancē

    • Tiks apbalvoti trīs absolūti ātrākie kungi un dāmas, gan tautas, gan sporta distancē
    • Tiks apbalvoti 1.- 3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā
    Izlozes kārtība tiks apbalvoti vairāki veiksmīgie finišējušie dalībnieki tautas un sporta distancē, kuri būs ieradušies uz apbalvošanu.

    Veikals CEĻOTĀJS Pārgājiena & nūjošanas distance "Es neskrienu, Es eju" 

    • Izlozes kārtība tiks apbalvoti vairāki veiksmīgie finišējušie pārgājiena & nūjošanas distance dalībnieki, kuri būs ieradušies uz izlozi

    11. Punktu skaits par izcīnīto vietu SUUNTO tautas un SiS sporta distancē:

    Katrā posmā finišējušie dalībnieki (kā sievietēm, tā vīriešiem) saņem noteiktu punktu skaitu atbilstoši iegūtajai vietai absolūtajā vērtējumā.

    • 1.vieta - 1000 punkti
    • 2.vieta - 995 punkti
    • 3.vieta - 990 punkti
    • 4.vieta - 987 punkti
    • 5.vieta - 984 punkti
    • 6.vieta - 981 punkti
    • 7.vieta - 979 punkti
    • 8.vieta - 977 punkti
    • 9.vieta - 975 punkti
    • katra nākamā vieta – par 1 punktu mazāk

    12. Kopvērtējuma uzvarētāju noteikšana un apbalvošana

    Individuālā ieskaite SUUNTO tautas un SiS sporta distances dalībniekiem:

    • Kopvērtējumā tiek ieskaitīti četru posmu labākie rezultāti (iegūtais punktu skaits)
    • Ja kopvērtējumā dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu iegūst tas dalībnieks, kurš izcīna augstāku vietu sacensību pēdējā piektajā posmā. 

    SUUNTO tautas distancē absolūtajā vērtējumā sieviešu un vīriešu grupā:

    • 1. vieta - 200 EUR dāvanu karte no SUUNTO
    • 2. vieta - 160 EUR dāvanu karte no SUUNTO
    • 3. vieta - 140 EUR dāvanu karte no SUUNTO

    SiS sporta distancē absolūtajā vērtējumā sieviešu un vīriešu grupā:

    • 1. vieta -  200 EUR dāvanu karte no SiS
    • 2. vieta -  175 EUR dāvanu karte no SiS
    • 3. vieta -  150 EUR dāvanu karte no SiS

    Ar piemiņas balvu tiks apbalvoti 1.– 3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā gan tautas distancē, gan sporta distancē.

    Veikals CEĻOTĀJS Pārgājiens/Nūjošana “Es neskrienu, Es eju”:

    Visi dalībnieki, kuri būs piedalījušies 4 (četros) un vairāk posmos, piedalīsies izlozē!

    Komandu ieskaite:

    LMP komandu ieskaite tautas un sporta distances dalībniekiem:

    • Komandā var pieteikt ne vairāk kā 8 (astoņus) dalībniekus. Komandas sastāvs (sievietes, vīrieši, dalībnieku vecums) ir komandas brīva izvēle.
    • Katrā skrējienu sērijas posmā komandai ieskaita divu labāko sporta distances skrējēju iegūtos punktus un divu labāko tautas distances skrējēju iegūtos punktus.
    • Sezonas laikā komandu var papildināt ar jaunu dalībnieku, bet ne vēlāk kā līdz sacensību norises nedēļas piektdienas vakaram plkst. 20.00.
    • Sezonas laikā no komandas var izslēgt dalībnieku kurš ir bijis reģistrēts un nav piedalījies nevienā posmā. Komandas dalībnieku kurš ir bijis reģistrēts un piedalījies kādā no posmiem nevar izņemt no komandas saraksta. 
    • Dalībnieks drīkst būt tikai vienas komandas sastāvā un nedrīkst komandu mainīt.
    • Kopvērtējumā summē visu 5 (piecu) posmu rezultātus
    • Uzvar komanda ar lielāko punktu skaitu.
    • Ja vienāds punktu skaits, tad uzvar tā komanda kura ir izcīnījusi vairāk punktu pēdējā posmā.
    • Komandu reģistrē ŠEIT
    • Komandu reģistrācija ir bez maksas, bet visiem komandas dalībniekiem ir jāveic individuālā reģistrācija skrējienam un dalības maksas samaksa.

    LMP komandu ieskaite pārgājiena & nūjošanas distancei:

    • Komandā var pieteikt ne vairāk kā 6 (sešus) dalībniekus. Komandas sastāvs (sievietes, vīrieši, dalībnieku vecums) ir komandas brīva izvēle
    • Katrā sērijas posmā komandai ieskaita trīs labāko dalībnieku veikto apļu skaitu.
    • Sezonas laikā komandu var papildināt ar jaunu dalībnieku, bet ne vēlāk kā līdz sacensību norises nedēļas piektdienas vakaram plkst. 20.00.
    • Sezonas laikā no komandas var izslēgt dalībnieku kurš ir bijis reģistrēts un nav piedalījies nevienā posmā. Komandas dalībnieku kurš ir bijis reģistrēts un piedalījies kādā no posmiem nevar izņemt no komandas saraksta. 
    • Sērijas dalībnieks drīkst būt tikai vienas komandas sastāvā un nedrīkst komandu mainīt
    • Kopvērtējumā summē visu 5 (piecu) posmu rezultātus
    • Ja vienāds apļu skaits, tad uzvar tā komanda kura veikusi vairāk apļu pēdējā posmā. Ja arī šis rezultāts ir vienāds, tad uzvar komanda kurai ir labāks finiša laiks trešajam finišējušam dalībniekam pēdējā noslēdzošā posmā!
    • Komandu reģistrē ŠEIT
    • Komandu reģistrācija ir bez maksas, bet visiem komandas dalībniekiem ir jāveic individuālā reģistrācija skrējienam un dalības maksas samaksa.

    RED BULL sprinta posms

    • Atsevišķa ieskaite dāmām un kungiem!
    • Distances garums no 300 līdz 700m
    • Tautas distance šo posmu skrien 1 reizi
    • Sporta distance šo posmu skrien 2 reizes (ieskaitē labākais rezultāts)
    • Pārgājiena/nūjošanas distances dalībnieki šajā posmā NEDRĪKST skriet (ieskaitē netiek vērtēti)
    • Kopvērtējumā summē visu 5 (piecu) RedBull sprinta posmu rezultātu (mm:ss)
    • Uzvar dalībnieks kurš RedBull distancē piecos posmos pavadījis īsāku laiku (mm:ss).
    • Ja sezonas kopvērtējumā ir vienāds distancē pavadītais laiks, tad uzvar tas dalībnieks kurš bijis ātrāks pēdējā noslēdzošā RedBull Kokneses posmā!     Grauda spēks

    13. Piemiņas medaļa

    Dalībnieki, kas būs piedalījušies vismaz 3 posmos saņem pasākuma Noskrien ziemu piemiņas medaļu piektajā - noslēdzošā posma apbalvošanas laikā vai arī to varēs izņemt veikalā Ceļotājs no 20.03.2020 līdz 30.04.2020

    14. Tiesāšana, diskvalifikācija

    Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena nolikuma prasības. Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku tādā gadījumā, ja ir nepārprotami redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

    15. Foto & Video

    Sacensību laikā tiks fotografēts un filmēts.  

    Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un videomateriālus bez saskaņošanas ar tajos redzamajiem cilvēkiem.

    16. Svarīgi

    Reģistrējoties skrējienam, dalībnieks apstiprina, ka neiebilsts:

    • Dalībnieku saraksta un rezultātu publicēšanai sacensību mājas lapā.
    • Publiski redzamajā dalībnieku sarakstā tiek norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pilsēta, klubs un distance.

    Visiem dalībniekiem jāievēro savstarpējās laipnības un palīdzības noteikumi – neatteikt palīdzību viens otram traumu un citu problēmu gadījumos. Nedrīkst atstāt aiz sevis atkritumus, piemēram, izlietotu preču iepakojumus. Tie jānogādā līdz uzkodu punktos esošajiem atkritumu maisiem vai līdz finišam.

    Sacensību laikā transporta kustība netiks ierobežota. Visiem sacensību dalībniekiem, pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem vai tos šķērsojot, ir jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.

    17. Izmaiņas nolikumā

    Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā ne vēlāk kā 30 dienas līdz sacensībām. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

    18. Organizators

    Biedrība "Pieliec soli" un SIA "TReGA" sadarbībā ar Priekuļu novada, Limbažu novada, Salacgrīvas novada, Kuldīgas novada, Koknese novada domi un atpūtas kompleksu “Zvejnieku parks”


    Ieteikumi sacensību nolikuma uzlabošanai: