Tu piedalies, mēs ziedojam!

Mēs (Noskrien Ziemu un mūsu ilggadējais draugs  LMP) katrs ziedosim 1 EUR labdarībai, par katru startējošo dalībnieku.

Esam vienojušies ar ziedot.lv, ka ziedojums tiks pārskaitīt 2023 gada martā par visiem 5 posmiem un tiks novirzīts tā brīža aktuālajām vajadzībām Ukrainai!

Ja vēlēsies pievienoties mūsu ziedojumam, tev būs iespēja ziedot sev vēlamu summu reģistrējoties.

Priekuļi

18.12.2022- INFO

Salacgrīva

08.01.2023- INFO

Koknese (Vakara, tumsas posms)

28.01.2023INFO

Kuldīga

19.02.2023INFO

Sigulda

12.03.2023INFO

LMP Noskrien ziemu 2022/2023 nolikums

Sacensību galvenais organizators: Biedrība "Pieliec soli"

 • 40008270120 (nav PVN maksātājs)
 • Juridiskā adrese: Siguldas nov., Sigulda, Vidzemes šoseja 17B - 2, LV-2150 
 • AS Swedbank, HABALV22
 • LV89HABA0551044320334
 • [email protected]
 • 29334414

Svarīgi: Dalībnieku ierobežojums uz vienu posmu: max 999 + VIP personas!

1. Mērķis

  • Veicināt veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu
  • Popularizēt skriešanu un pārgājienu (ar un bez nūjām) ziemā kā veselīgu un sportisku dzīvesveidu
  • Noteikt, kuri ir labākie Latvijas skrējēji ziemas apstākļos dažādās vecuma grupās un distancēs
  • Popularizēt pasākumu norises vietas

  2. Sacensību norises laiks un vieta.

  LMP NOSKRIEN ZIEMU neatkarīgi no laika apstākļiem norisināsies:

  • 18.12.2022 (svētdiena) Priekuļos
  • 08.01.2023 (svētdiena) Salacgrīvā
  • 28.01.2023 (sestdiena) Koknese (Vakara, tumsas posms)
  • 19.02.2023 (svētdiena) Kuldīgā
  • 12.03.2023 (svētdiena) Sigulda

  3. Sacensību dienas programma 

  • 18.12.2022 Priekuļi - ŠEIT
  • 08.01.2023 Salacgrīva - ŠEIT
  • 28.01.2023 Koknese - ŠEIT
  • 19.02.2023 Kuldīga - ŠEIT
  • 12.03.2023 Sigulda - ŠEIT

  4. Distances 

  • SUUNTO Tautas distance (viens aplis, distances garums no 9 līdz 10 km)
  • SCOTT Sporta distance (divi apļi, distances garums no 18 - 20 km)
  • Veikals CEĻOTĀJS Pārgājiens/Nūjošana “Es nūjoju & eju, Es neskrienu” (Pārgājiena dalībnieki distanci veic noteiktā laika (~3h) limita ietvaros. Tiek fiksēti pilnie noietie apļi noteiktajā laika limitā. Ierobežots ir maksimālais laika limits, katrs dalībnieks var izvēlēties iet sev vēlamo laiku sev atbilstošā tempā. Ātrākie pārgājiena dalībnieki spēj veikt divus apļus (distances garums no 18 līdz 20 km), bet daudzi pārgājiena dalībnieki veic vienu apli (distances garums no 9 līdz 10 km).  
  Papildinājums 23.02.2023:

  Veikals CEĻOTĀJS Pārgājiena/Nūjošanas “Es nūjoju & eju, Es neskrienu” distances laikā aizliegts gan skriet, gan veikt distanci sporta soļošana stilā (distance paredzētā gājējiem/nūjotājiem). Dalībnieki trasē netiek novēroti (vai ir pareiza nūjošanas tehnika) un netiek kontrolēti (skrien / neskrien).

  5. Dalībnieku vecuma grupas

  SUUNTO tautas distance (viens aplis, distances garums 9 – 10 km)

      Dāmas Kungi  
    2009. gads un jaunākas/i  ST-Jun   VT-Jun
    1993. – 2008. g.  ST-20   VT-20
    1983. - 1992. g.  ST-30   VT-30
    1973. - 1982. g.  ST-40   VT-40
    1972. g. un vecākas/i  ST-50   VT-50

  SCOTT sporta distance (divi apļi, distances garums 18 – 20 km)

     Dāmas   Kungi
    1993. – 2008. g.   SS-20   VS-20
    1983. - 1992. g.   SS-30   VS-30
    1973. - 1982. g.   SS-40   VS-40
    1972. g. un vecākas/i   SS-40   VS-50

  Veikals CEĻOTĀJS Pārgājiens/Nūjošana “Es nūjoju & eju, Es neskrienu” (kontrollaiks no 3h:00min līdz 3h:30min. Atkarībā no distances garuma un kāpuma metru summas)

     Dāmas   Kungi
    2015. g. un vecākas/i  SP   VP

  LMP Noskrien ziemu var piedalīties arī jaunāki dalībnieki nekā norādīts nolikumā, bet ar nosacījumu, ka kāds no vecākiem piedalās skrējienā vai sacensību laikā atrodas sporta pasākuma norises vietā un uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības atbilstību distancei.

  6. Dalības maksa

  SUUNTO tautas distance, SCOTT Sporta distance un Veikals CEĻOTĀJS pārgājiena nūjošana distance

  • Reģistrējoties ONLINE un apmaksājot dalības maksu līdz online reģistrācijas beigām - 20,00 EUR (Jauniešiem (2005. gads un jaunāki) tiek piemērota atlaide 50%) 
  Ja reģistrējoties ONLINE esi norādījis, ka dalības maksa 20,00 EUR tiks samaksāta sacensību dienā izņemot sacensību numuru, bet neatceļot savu pieteikumu 5 dienas līdz sacensībām un neierodoties uz sacensībām, Jums jāsamaksā 10,00 EUR, pārskaitot to uz organizatoru kontu. Par sacensību dalībniekiem netiks reģistrētas personas, kurām ir finansiālas saistības pret biedrību "PIELIEC SOLI" saistībā ar nepiedalīšanos iepriekšējos Noskrien Ziemu posmos!
  • Reģistrējoties sacensību dienā -  25,00 EUR 

  Reģistrēties iespējams arī sacensību norises dienā sacensību centrā, bet ne vēlāk, kā 20 minūtes pirms starta, apmaksu iespējams veikt tikai skaidrā naudā. Būs sagatavoti 100 dalībnieku numuri.

  Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nepiedalās skrējienā vai atsaka savu dalību!
  • Līdz sacensību norises nedēļas otrdienas plkst. 20.00 atsūtot info uz e-pastu ([email protected]) dalībnieks, drīkst savā vietā pieteikt citu dalībnieku vai pārnest dalības maksu un nākamo posmu!
  Ja sacensībās piedalās vecāki un bērns (līdz 18 gadiem), tad ģimenes atlaides kodu pieprasi sūtot E-pastu: [email protected] 
  Ja sacensībās piedalās viena kluba (piem., skrējēju vai orientēšanās klubi, uzņēmumi) vismaz 6 dalībnieki atlaides kodu pieprasi sūtot E-pastu: [email protected]

  7. Reģistrācijas periodi

  Online reģistrācijas periodi:

  • 1. posms: No 29.11.2022 līdz 12.12.2022 23:59
  • 2. posms: No 20.12.2022 Līdz 02.01.2023 23:59
  • 3. posms: No 10.01.2023 Līdz 23.01.2023 23:59
  • 4. posms: No 31.01.2023 Līdz 13.02.2023 23:59
  • 5. posms: No 21.02.2023 Līdz 06.03.2023 23:59

  Būs pieejam pēdējā brīža reģistrācija sacensību dienā (100 numuri)

  8. Dalības maksas samaksas kārtība

  Reģistrējoties ONLINE un veicot dalības maksas samaksu ar pārskaitījumu uz šādu kontu:

  • Biedrība "Pieliec soli"
  • 40008270120
  • A/S Swedbank 
  • LV89HABA0551044320334
  • Maksājuma mērķī norāda – NZ dalības maksa, vārds, uzvārds, ID Nr…. (ID nr. info saņemsi E-pastā)

  Dalības maksa jāpārskaita līdz katra posma ONLINE reģistrācijas beigām.  Ja dalības maksa nav pārskaitīta, reģistrācija tiek izdzēsta un dalībniekam jāveic pēdējā brīža reģistrācija sacensību dienā!

  9. Skrējēju ekipējums un veselības stāvoklis

  Katrs dalībnieks ir atbildīgs par laika kontroles čipu no brīža, kad tas tiek izsniegts, līdz brīdim, kad tas tiek nodots finiša zonā pasākuma organizatoriem. Sods par neatgrieztu laika kontroles čipu - 65 Eur

  Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai un apliecina to, reģistrējoties un apmaksājot sacensību dalības maksu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.

  Sacensību dalībniekiem nav noteikts obligātais ekipējums, bet rekomendējam apģērbties atbilstoši laika apstākļiem.

  Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem pa tālruni.

  10. Posmu uzvarētāju apbalvošana

  SUUNTO tautas un SCOTT sporta distancē

  • Tiks apbalvoti trīs absolūti ātrākie kungi un dāmas, gan tautas, gan sporta distancē
  • Tiks apbalvoti 1.- 3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā
  Izlozes kārtība tiks apbalvoti vairāki veiksmīgie finišējušie dalībnieki tautas un sporta distancē, kuri būs ieradušies uz apbalvošanu.

  Veikals CEĻOTĀJS Pārgājiena & nūjošanas distance "Es nūjoju & eju, Es neskrienu" 

  • Izlozes kārtība tiks apbalvoti vairāki veiksmīgie finišējušie pārgājiena & nūjošanas distance dalībnieki, kuri būs ieradušies uz izlozi

  11. Punktu skaits par izcīnīto vietu SUUNTO tautas un SCOTT sporta distancē:

  Katrā posmā finišējušie dalībnieki (kā sievietēm, tā vīriešiem) saņem noteiktu punktu skaitu atbilstoši iegūtajai vietai absolūtajā vērtējumā.

  • 1.vieta - 1000 punkti
  • 2.vieta - 995 punkti
  • 3.vieta - 990 punkti
  • 4.vieta - 987 punkti
  • 5.vieta - 984 punkti
  • 6.vieta - 981 punkti
  • 7.vieta - 979 punkti
  • 8.vieta - 977 punkti
  • 9.vieta - 975 punkti
  • katra nākamā vieta – par 1 punktu mazāk

  12. Sezonas kopvērtējuma uzvarētāju noteikšana un apbalvošana

  Individuālā ieskaite SUUNTO tautas un SCOTT sporta distances dalībniekiem:

  • Kopvērtējumā tiek ieskaitīti četru posmu labākie rezultāti (iegūtais punktu skaits)
  • Ja kopvērtējumā dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu iegūst tas dalībnieks, kurš izcīna augstāku vietu sacensību pēdējā piektajā posmā. 

  SUUNTO tautas distancē absolūtajā vērtējumā sieviešu un vīriešu grupā:

  • 1. vieta - 200 EUR dāvanu karte no SUUNTO
  • 2. vieta - 160 EUR dāvanu karte no SUUNTO
  • 3. vieta - 140 EUR dāvanu karte no SUUNTO

  SCOTT sporta distancē absolūtajā vērtējumā sieviešu un vīriešu grupā:

  • 1. vieta -  200 EUR dāvanu karte no SCOTT
  • 2. vieta -  175 EUR dāvanu karte no SCOTT
  • 3. vieta -  150 EUR dāvanu karte no SCOTT

  Ar piemiņas balvu tiks apbalvoti 1.– 3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā gan tautas distancē, gan sporta distancē.

  Veikals CEĻOTĀJS Pārgājiens/Nūjošana "Es nūjoju & eju, Es neskrienu" :

  Visi dalībnieki, kuri būs piedalījušies 4 (četros) un vairāk posmos, piedalīsies izlozē!

  Komandu ieskaite:

  LMP komandu ieskaite tautas un sporta distances dalībniekiem:

  • Komandā var pieteikt ne vairāk kā 8 (astoņus) dalībniekus. Komandas sastāvs (sievietes, vīrieši, dalībnieku vecums) ir komandas brīva izvēle.
  • Katrā skrējienu sērijas posmā komandai ieskaita divu labāko sporta distances skrējēju iegūtos punktus un divu labāko tautas distances skrējēju iegūtos punktus.
  • Sezonas laikā komandu var papildināt ar jaunu dalībnieku.
  • Sezonas laikā no komandas var izslēgt dalībnieku kurš ir bijis reģistrēts un nav piedalījies nevienā posmā. Komandas dalībnieku kurš ir bijis reģistrēts un piedalījies kādā no posmiem nevar izņemt no komandas saraksta. 
  • Kopvērtējumā summē visu 5 (piecu) posmu rezultātus
  • Uzvar komanda ar lielāko punktu skaitu.
  • Ja vienāds punktu skaits, tad uzvar tā komanda kura ir izcīnījusi vairāk punktu pēdējā posmā.
  • Komandu reģistrē ŠEIT
  • Komandu reģistrācija ir bez maksas, bet visiem komandas dalībniekiem ir jāveic individuālā reģistrācija skrējienam un dalības maksas samaksa.

  LMP komandu ieskaite pārgājiena & nūjošanas distancei:

  • Komandā var pieteikt ne vairāk kā 6 (sešus) dalībniekus. Komandas sastāvs (sievietes, vīrieši, dalībnieku vecums) ir komandas brīva izvēle
  • Katrā sērijas posmā komandai ieskaita trīs labāko dalībnieku veikto apļu skaitu un trešā finišējušā dalībnieka finiša laiku HH:MM:SS
  • Sezonas laikā komandu var papildināt ar jaunu dalībnieku.
  • Sezonas laikā no komandas var izslēgt dalībnieku kurš ir bijis reģistrēts un nav piedalījies nevienā posmā. Komandas dalībnieku kurš ir bijis reģistrēts un piedalījies kādā no posmiem nevar izņemt no komandas saraksta. 
  • Kopvērtējumā summē visu 5 (piecu) posmu rezultātus un katra posma trešā finišējušā dalībnieka finiša laiku kopsummu (HH:MM:SS)
  • Uzvar komanda ar lielāko nonūjoto/noietu apļu skaitu un mazāko pavadīto laiku trasē visu 5 posmu kopsumā (komandas trešais finišējušais dalībnieks)
  • Komandu reģistrē ŠEIT
  • Komandu reģistrācija ir bez maksas, bet visiem komandas dalībniekiem ir jāveic individuālā reģistrācija skrējienam un dalības maksas samaksa.

  Piedalies Noskrien Ziemu un dodies apmaksātā braucienā uz Wings For Life World Run posmu Horvātijā!

  No visiem tautas un sporta distances dalībniekiem, kas startējuši vismaz četros Noskrien Ziemu posmos,  tiks izlozēti divi laimīgie sieviešu un vīriešu konkurencē.

  Izloze tiks veikta līdz 31.03.2023

  Wings For Life World Run ir vispasaules labdarības skrējiens, kurā dalības maksa 100% apmērā tiek ziedota mugurkaula traumu izpētes fondam Wings For Life. Kā ierasts, skrējiens 7. maijā sāksies vienlaicīgi visā pasaulē - plkst. 14:00 pēc Latvijas laika. Kas sacensību formātu padara vēl interesantāku, 30min pēc starta signāla dalībniekiem no mugurpuses sāk tuvoties ķērājmašīna, kas darbojas kā kustīga finiša līnija - uzvar vislielāko distanci veikušais dalībnieks, kuru ķērājmašīna apsteigusi pēdējo.

  2022. gadā labdarības akcijā piedaloties vairāk nekā 162 tūkstošiem skrējēju, tika saziedoti 4,7 milj. eiro.

  Reģistrējies un skrien par tiem, kas nevar, arī Latvijā, izmantojot mobilo lietotni: https://www.wingsforlifeworldrun.com/en/locations/app


  Grauda spēks

  13. Piemiņas medaļa

  Dalībnieki, kas būs piedalījušies vismaz 3 posmos saņem pasākuma LMP Noskrien ziemu piemiņas medaļu piektajā - noslēdzošā posma apbalvošanas laikā vai arī to varēs izņemt Rīgā veikalā Ceļotājs no 20.03.2023 līdz 30.04.2023

  14. Tiesāšana, diskvalifikācija

  Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena nolikuma prasības. Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku tādā gadījumā, ja ir nepārprotami redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

  15. Foto & Video

  Sacensību laikā tiks fotografēts un filmēts.  

  Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un videomateriālus bez saskaņošanas ar tajos redzamajiem cilvēkiem.

  16. Svarīgi

  Reģistrējoties skrējienam, dalībnieks apstiprina, ka neiebilsts:

  • Dalībnieku saraksta un rezultātu publicēšanai sacensību mājas lapā.
  • Publiski redzamajā dalībnieku sarakstā tiek norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pilsēta, klubs un distance.

  Visiem dalībniekiem jāievēro savstarpējās laipnības un palīdzības noteikumi – neatteikt palīdzību viens otram traumu un citu problēmu gadījumos. Nedrīkst atstāt aiz sevis atkritumus, piemēram, izlietotu preču iepakojumus. Tie jānogādā līdz uzkodu punktos esošajiem atkritumu maisiem vai līdz finišam.

  Sacensību laikā transporta kustība netiks ierobežota. Visiem sacensību dalībniekiem, pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem vai tos šķērsojot, ir jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.

  17. Izmaiņas nolikumā

  Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā ne vēlāk kā 7 dienas līdz sacensībām. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

  18. Organizators

  Biedrība "Pieliec soli" un SIA "TReGA" sadarbībā ar Kokneses sporta centrs, Aizkraukles novada sporta centrs, Kuldīgas novada Sporta skolu

  Ieteikumi sacensību nolikuma uzlabošanai: