Natures Protection Kanikross distances “Noskrien ziemu” 2019 nolikums 

1. Mērķis un uzdevumi:

 • Popularizēt kamanu suņu sporta kanikrosa disciplīnu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
 • Dažādot kanikrosa disciplīnu sacensības ar iespēju sacensties ziemas apstākļos.
 • Veicināt citu valstu kanikrosa entuziastu ierašanos Latvijā, tādējādi veicinot tūrisma attīstību.
 • Popularizēt kanikrosu kā videi un cilvēkam draudzīgu nodarbošanos.
 • Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un ģimenēm.

2. Sacensību norises laiks un vieta.

NOSKRIEN ZIEMU neatkarīgi no laika apstākļiem norisināsies:

 • 16.12.2018 (svētdiena) Priekuļos
 • 06.01.2019 (svētdiena) Limbažos
 • 26.01.2019 (sestdiena) Salacgrīvā (Vakara, tumsas posms)
 • 17.02.2019 (svētdiena) Zaubē
 • 10.03.2019 (svētdiena) Jaunolainē

3. Sacensību dienas programma 
 • 16.12.2018 Priekuļi - ŠEIT
 • 06.01.2019 Limbaži - ŠEIT
 • 26.01.2019 Salacgrīva - ŠEIT
 • 17.02.2019 Zaube - ŠEIT
 • 10.03.2019 Jaunolaine - ŠEIT

4. Distance

Kanikrosa dalībnieki skrien "SUUNTO tautas distances" trasi (viens aplis, distances garums 8 – 10 km)

5. Dalībnieku grupas

Sievietes Vīrieši
CCW J (2002. – 2005. g.) CCM J (2002. – 2005. g.)
CCW E (1980. - 2001. g.) CCM E (1980. - 2001. g.)
CCW W (1979. g. un vecākas) CCM W (1979.g. un vecāki)

 • Noskrien ziemu var piedalīties arī jaunāki dalībnieki nekā norādīts nolikumā, bet ar nosacījumu, ka kāds no vecākiem piedalās skrējienā vai sacensību laikā atrodas sporta pasākuma norises vietā un uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības atbilstību distancei.

6. Dalības maksa, reģistrējoties katram posmam atsevišķi

Dodkepu.lv biedriem dalības maksa vienam posmam 10€ (Atlaides kodu (darbojas viena posma reģistrācijai) pieprasi sūtot E-pastu: [email protected] )

 Distance

 1. posms
Reģistrējoties
ONLINE

2. posms
Reģistrējoties
ONLINE

3. posms
Reģistrējoties
ONLINE

4. posms
Reģistrējoties
ONLINE 

5. posms
Reģistrējoties
ONLINE 

 Maksājot dalību sacensību dienā

Kanikross

 20€

 20€ 

  20€

20€

  20€

 30€

Reģistrācijas atlaides:

 • Jauniešiem (2002. gads un jaunāki) tiek piemērota atlaide 50%
 • Reģistrējoties un apmaksājot dalību 2 (diviem) posmiem vienlaicīgi, tiek piemērota atlaide 5%
 • Reģistrējoties un apmaksājot dalību 3 (trīs) posmiem vienlaicīgi, tiek piemērota atlaide 10%
 • Reģistrējoties un apmaksājot dalību 4 (četriem) posmiem vienlaicīgi, tiek piemērota atlaide 15%
 • Reģistrējoties un apmaksājot dalību 5 (pieciem) posmiem vienlaicīgi, tiek piemērota atlaide 20%

Dalības maksā iekļauts: sacensību rezultātu fiksēšana, dalībnieka numurs, numuru piespraudes, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, trases marķējums un tiesnešu darbs, sacensību organizatoriskie izdevumi, ēdināšana pēc finiša, piemiņas medaļa visiem, kas būs piedalījusies vismaz 3 posmos, foto galerija sacensību mājas lapā, sacensību rezultātu fiksēšana.

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nepiedalās skrējienā vai atsaka savu dalību!

Līdz sacensību norises nedēļas otrdienas plkst. 20.00 atsūtot info uz e-pastu ([email protected]) dalībnieks, drīkst savā vietā pieteikt citu dalībnieku vai pārnest dalības maksu un nākamo posmu!

7. Reģistrācijas periodi

Būs iespēja reģistrēties ONLINE, kā arī veikt pēdējā brīža reģistrāciju sacensību dienā.

 

1. posms 

 2. posms

 3. posms

 4. posms

 5. posms

 Online reģistrācija

Līdz 11.12.2018 23:59

Līdz 01.01.2019 23:59

Līdz 21.01.2019 23:59

Līdz 12.02.2019 23:59

Līdz 05.03.2019 23:59


8. Dalības maksas samaksas kārtība

Ar pārskaitījumu uz šādu kontu:

 • Biedrība "Pieliec soli"
 • 40008270120
 • A/S Swedbank 
 • LV89HABA0551044320334
 • Maksājuma mērķī norāda – NZ dalības maksa, vārds, uzvārds, ID Nr…. (ID nr. info saņemsi E-pastā)

Dalības maksu, samaksājot sacensību dienā izņemot sacensību numuru.

 • Piesakoties un neatceļot savu pieteikumu 5 dienas līdz sacensībām un neierodoties uz sacensībām, jāsamaksā 50% no dalības maksas, pārskaitot to uz organizatoru kontu.
 • Par sacensību dalībniekiem netiks reģistrētas personas, kurām ir finansiālas saistības pret biedrību "PIELIEC SOLI" saistībā ar nepiedalīšanos iepriekšējos Noskrien Ziemu posmos!
9. dalībnieku veselības stāvoklis, ekipējums un info par suņiem un 'stake out' zona

Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par sava un sava suņa veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai un apliecina to, reģistrējoties un apmaksājot sacensību dalības maksu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā. Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem pa tālruni.

Dalībnieku Ekipējums:

 • Sacensību dalībnieki nedrīkst izmantot apavus, kas var būt bīstami vai traumēt suni. Sacensībās nedrīkst piedalīties ar skriešanas kurpēm, kurām ir dzelzs elementi labākai saķerei (saucamās – naglenes vai futbola buči).
 • Lains (speciālā sacensību pavada) garumam obligāti jābūt no 2 m līdz 3 m (izstieptā veidā) ar iestrādātu amortizējošo posmu.
 • Vēderjosta kas ir minimums 7 cm plata.
 • Suņa iemaukti - tiek pielaisti tie iemaukti kas ir polsterēti un paredzēti skriešanai, iemauktiem pieļauj stiprinājuma gredzenu uz muguras vai astes daļā, pārējie pastaigu un citi iemaukti kas satur sprādzes, metāliskus elementus vai savienojumus netiek pielaisti.

Suņi:

 • Suņu vecums sākot no 12 mēnešiem.
 • Suņiem, kas startē sacensībās, jābūt ES mājdzīvnieka pasei, un tiem jābūt vakcinētiem pret trakumsērgu (vetārsta zīmogs pasē par veiktu poti, kas ir derīga sacensību dienā).
 • Suņiem, kas sacensībās nepiedalās, arī jābūt līdzi ES mājdzīvnieka pasei (vai vakcinācijas apliecībai) un tiem jābūt vakcinētiem pret trakumsērgu (vetārsta zīmogs pasē par veiktu poti, kas ir derīga sacensību dienā), jo to pieprasa likums Lasi ŠEIT
 • Uz vietas būs veterinārā kontrole.
 • Sacensību vietā suņus no pavadas atlaist nedrīkst. 
Sekojiet līdzi savu bērnu uzvedībai un nelaidiet mazus bērnus uz trases vai suņu tuvumā bez suņu saimnieka atļaujas.

Sacensību 'stake out' vieta:

 • Sacensību dalībnieki drīkst mašīnas, piekabes, suņu būrus un suņu stake-out novietot tikai tur, kur to ir norādījuši sacensību tiesneši. Stake-out laukumā nav atļauts veikt kādas zemes norobežošanu ar lentām, striķiem,  sētām vai komandas karogiem, lai nodalītu atsevišķu „savu laukumu”, to "rezervējot" sportistiem, kas ieradīsies vēlāk. 
 • Suņus bez pieskatīšanas stake-out zonā atstāt nedrīkst, par savu suni atbild tikai un vienīgi dalībnieks.
 • Stake-out zonā nav atļauts smēķēt.
 • Sacensību dalībnieki nedrīkst tirgot savu sporta ekipējumu, sporta produktus, barību suņiem, ja nav saņēmuši rakstisku atļauju no organizatoriem.

10. Posmu uzvarētāju apbalvošana

 • Tiks apbalvoti 1.- 3. vietu ieguvēji katrā  grupā
 • Izlozes kārtība tiks apbalvoti vairāki veiksmīgie finišējušie dalībnieki, kuri būs ieradušies uz apbalvošanu

11. Punktu skaits par izcīnīto vietu

Katrā posmā finišējušie dalībnieki, katrā grupā (kā sievietēm, tā vīriešiem) saņem noteiktu punktu skaitu atbilstoši iegūtajai vietai.

Punktu aprēķins: 

 • Uzvarētājs izcīna 100 punktus, katra nākamā dalībnieka (kā sievietēm, tā vīriešiem) rezultātu aprēķina pēc sekojošas formulas – uzvarētāja laiks tiek dalīts ar katra dalībnieka uzrādīto laiku un pareizināts ar 100. (Tiek publicēts viens cipars aiz komata, kurš tiek noapaļots uz leju)

12. Kopvērtējuma uzvarētāju noteikšana un apbalvošana

Kopvērtējumā tiek ieskaitīti visu 5 (piecu) posmu labākie rezultāti (iegūtais punktu skaits)

 • Ja kopvērtējumā dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu iegūst tas dalībnieks, kurš izcīna augstāku vieta sacensību pēdējā piektajā posmā. 

Kopvērtējuma apbalvošana notiks 2019. gada 10. martā

13. Piemiņas medaļa

Dalībnieki, kas būs piedalījušies vismaz 3 posmos saņem pasākuma Noskrien ziemu piemiņas medaļu piektajā - noslēdzošā posma apbalvošanas laikā vai arī to varēs izņemt veikalā Ceļotājs no 18.03.2019 līdz 30.04.2019

14. Sacensību norise, tiesāšana un diskvalifikācija

Sacensību numuru un laika kontroles čipu izņemšana notiek  “Dodkepu.lv” teltī. Līdzi jābūt visam ekipējumam un suņa pasei. Katram dalībiekam tiks izsniegts individuāls numurs un laika kontroles čips.  Izejot vetkontroli, sunim uz kakla siksnas var tikt veikta tiesnešu atzīme. Atrodoties sacensību teritorijā un/vai trasē – sunim jāatrodas ar kakla siksnu ap kaklu uz kuras veikta atzīme (to nedrīkst noņemt). 

 • Katram kanikorss dalībniekam ir jāierodas uz sapulci. 
 • Dalībnieki trasē dodas atbilstoši starta sarakstam (individuālais starts, ik pa 20 sekundēm).
 • Finišā nedrīkst svilpt, pīkstināt mantiņas, mētāt bumbu vai rotaļlietas, lai suni vilinātu veikt ātrāk finišu. Dalībnieki, pārkāpjot šos noteikumus tiks diskvalificēti!
 • Pēc sportista finiša, sportistam obligāti jāatrodas finiša koridorā tik ilgi, kamēr finiša tiesneši Jūs no tā ļauj iziet. Finiša obligāti sunim ir jāpiedāvā ūdens!

Sacensības notiek marķētā trasē. Marķējums būs atšķirīgs no IFSS kanikrosa sacensību noteikumiem!). Ja dalībnieks nešķērso kādu no laika kontroles kontrolpunktiem, tad pie finiša laika tiek pieskaitītas 20 minūtes par katru izlaisto kontrolpunktu.

Sacensību dalībniekus un suņus var pārbaudīt Dopinga kontrolē, iepriekš sacensību dalībniekus par to nebrīdinot. 

Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem.

Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena nolikuma prasības. Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku tādā gadījumā, ja ir nepārprotami redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

15. Foto

Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

16. Svarīgi

Visiem dalībniekiem jāievēro savstarpējās laipnības un palīdzības noteikumi – neatteikt palīdzību viens otram traumu un citu problēmu gadījumos. Nedrīkst atstāt aiz sevis atkritumus, piemēram, izlietotu preču iepakojumus. Tie jānogādā līdz uzkodu punktos esošajiem atkritumu maisiem vai līdz finišam.

Reģistrējoties skrējienam, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pilsēta) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. un 2. punktam, lai nodrošinātu skrējienu sērijas Noskrien Ziemu kvalitatīvu darbību.

[Papildināts 08.03.2019] Sacensības var tikt atceltas saskaņā IFSS noteikumiem. Ja sacensības tiek atceltas 7 dienas pirms starta dalībniekiem tiek atgriezta dalības nauda pilnā apmērā. Ja sacensības tiek atceltas sacensību dienā, nepārvaramas varas vai dabas apstākļu dēļ, kas notiekot šādām sacensībām var būtiski apdraudēt suņu vai dalībnieku veselību vai dzīvību, tiek atgriezti 50% no dalības maksas, atlikušos 50% novirzot ar sacensību organizēšanu un atcelšanu saistīto izdevumu segšanai. Par sacensību atcelšanu dalībnieki tiek informēti no organizatoru un tiesnešu puses izmantojot visus tiem pieejamos saziņas līdzekļus ar dalībniekiem.

17. Izmaiņas nolikumā

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā ne vēlāk kā 30 dienas līdz sacensībām. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

18. Organizators

Biedrība „Pieliec soli” sadarbībā ar sporta biedrību “Dodkepu.lv” un Latvijas Kamanu suņu sporta Federāciju

Ledus vai sniegs, NOSKRIET ZIEMU ir prieks!

 .