LMP Noskrien ziemu RĪGĀ

Datums: 18.03.2018

Starts / Finišs:  Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

 Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs


 • 09:30 – 10:50 numuru izņemšana un jaunu dalībnieku reģistrācija.
 • 11:00 starts tautas distancei
 • 11:10 starts sporta distancei un nūjošanas pārgājienam
 • 13:00 apbalvošana un izloze tautas distances dalībniekiem 
 • 14:30 apbalvošana un izloze sporta distances dalībniekiem un nūjošanas pārgājiena dalībniekiem
 • 15:00 trases slēgšana
  Distances garums Kāpuma metru summa
 SUUNTO tautas distance
(viens aplis)
kmm
  ... sporta distance
(divi apļi)
km m
CEĻOTĀJS
Nūjošanas pārgājiens
Laika limits: 
km m
  KARTE
  Ledus vai sniegs, NOSKRIET ZIEMU tīrais nieks!

   .