SĒJA

17.12.2017- INFO

ĀRAIŠI

21.01.2018 - INFO

PRIEKUĻI

18.02.2018 - INFO

RĪGA

18.03.2018 - INFO

Skriešanas – nūjošanas sērijas LMP Noskrien ziemu 2018 nolikums

 1. Mērķis

 • Veicināt veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu
 • Popularizēt skriešanu un nūjošanu ziemā kā veselīgu un sportisku dzīvesveidu
 • Noteikt, kuri ir labākie Latvijas skrējēji un nūjotāji ziemas apstākļos dažādās vecuma grupās un distancēs
 • Popularizēt pasākumu norises vietas

   2. Sacensību norises laiks un vieta.

   Ziemas skriešanas – nūjošanas  sacensības LMP NOSKRIEN ZIEMU neatkarīgi no laika apstākļiem norisināsies:

   • 17.12.2017. - Sēja (Sējas sporta centrs)
   • 21.01.2018. - Āraiši (Drabešu muiža)
   • 18.02.2018. - Priekuļi (Priekuļu tehnikuma sporta centrs)
   • 18.03.2018. - Rīga (Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs)

   3. Distances

   • SUUNTO Tautas distance (viens aplis 8 - 10km)
   • SALOMON Sporta distance (divi apļi 16 - 20km)
   • Veikals Ceļotājs nūjošanas pārgājiens (Nūjošanas pārgājiena dalībnieki distanci veic noteiktā laika limita ietvaros. Tiek fiksēti pilnie apļi noteiktajā laika limitā. Ierobežots ir maksimālais laika limits, katrs dalībnieks var izvēlēties nūjot sev vēlamo laiku sev atbilstošā tempā.)

   4. Sacensību dienas programma 

   • 09:30 – 10:50 numuru izņemšana un jaunu dalībnieku reģistrācija.
   • 11:00 starts tautas distancei
   • 11:20 starts sporta distancei un nūjošanas pārgājienam
   • 13:00 apbalvošana un izloze tautas distances dalībniekiem 
   • 14:00 apbalvošana un izloze sporta distances dalībniekiem
   • 14:40 apbalvošana un izloze nūjošanas pārgājiena dalībniekiem
   • 15:00 trases slēgšana

   5. Dalībnieku vecuma grupas

    Distance / Grupa

    V / S - 1
   (1989. – 2004. g.)

   V / S - 2
   (1979. - 1988. g.)

   V / S - 3
   (1978. g. un vecāki)

   V / S - Nūjo
   (2004. g. un vecāki)

   SUUNTO Tautas distance

   V

   V

   V

   -

   SALOMON Sporta distance

   V

   V

   V  

   -

    Veikals Ceļotājs nūjošanas pārgājiens

   -

   -

   -

   V

   • Ziemas skriešanas - nūjošanas sacensībās var piedalīties arī jaunāki dalībnieki nekā norādīts nolikumā, bet ar nosacījumu, ka kāds no vecākiem piedalās skrējienā vai sacensību laikā atrodas sporta pasākuma norises vietā un uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības atbilstību distancei.

   6. LMP komandu ieskaite:

   SKRĒJĒJI

   • Komandā var pieteikt ne vairāk kā sešus dalībniekus. Komandas sastāvs (sievietes, vīrieši, dalībnieku vecums) ir komandas brīva izvēle
   • Katrā skrējienu sērijas posmā komandai ieskaita divu labāko sporta distances skrējēju iegūtos punktus un divu labāko tautas distances skrējēju iegūtos punktus
   • Sezonas laikā komandu var papildināt ar jaunu dalībnieku, bet ne vēlāk kā līdz sacensību norises nedēļas pirmdienas vakaram plkst. 20.00
   • Skrējienu sērijas dalībnieks drīkst būt tikai vienas komandas sastāvā un nedrīkst komandu mainīt
   • Kopvērtējumā summē visu četru posmu rezultātus
   • Uzvar komanda ar lielāko punktu skaitu.
   • Ja vienāds punktu skaits, tad uzvar tā komanda kura ir izcīnījusi vairāk punktu pēdējā posmā.
   • Komandas reģistrācija ir bez maksas, bet visiem komandas dalībniekiem ir jāveic individuālā reģistrācija skrējienam un dalības maksas samaksa.

   NŪJOTĀJI

   • Komandā var pieteikt ne vairāk kā četrus dalībniekus. Komandas sastāvs (sievietes, vīrieši, dalībnieku vecums) ir komandas brīva izvēle
   • Katrā sērijas posmā komandai ieskaita trīs labāko dalībnieku nonūjoto apļu skaitu.
   • Sezonas laikā komandu var papildināt ar jaunu dalībnieku, bet ne vēlāk kā līdz sacensību norises nedēļas pirmdienas vakaram plkst. 20.00
   • Sērijas dalībnieks drīkst būt tikai vienas komandas sastāvā un nedrīkst komandu mainīt
   • Kopvērtējumā summē visu četru posmu rezultātus
   • Uzvar komanda ar lielāko nonūjoto apļu skaitu.
   • Ja vienāds nonūjoto apļu skaits, tad uzvar tā komanda kura vairāk nonūjotu apļu ir pēdējā posmā. Ja arī šis rezultāts ir vienāds, tad uzvar komanda kurai ir labāks finiša laiks trešajam finišējušam dalībniekam!
   • Komandas reģistrācija ir bez maksas, bet visiem komandas dalībniekiem ir jāveic individuālā reģistrācija skrējienam un dalības maksas samaksa.

   7. Dalības maksa

   • Sezonas biļete (4 posmiem)

     Distance

    Sezonas biļetes cena 4 posmiem, 
   iegādājoties no 2017. gada 
   07. novembra līdz 12. decembrim

   Tautas distance

    44 euro

     Sporta distance

    60 euro

    Nūjošanas pārgājiens

    44 euro

   • Jauniešiem (2001. gads un jaunāki) tiek piemērota atlaide 50% sezonas biļetes iegādei
   • Dalībnieki, kas iegādājušies sezonas biļeti, drīkst savā vietā pieteikt citu dalībnieku, bet ne vēlāk kā līdz sacensību norises nedēļas pirmdienas vakaram plkst. 20.00
   • Dalībnieki, kas iegādājušies Tautas distances vai nūjošanas pārgājiena sezonas biļeti, drīkst piedalīties sporta distancē, piemaksājot 5 euro par attiecīgo posmu. Informācija par distances maiņu organizatoram jāiesniedz ne vēlāk kā līdz sacensību norises nedēļas pirmdienas vakaram plkst. 20.00
   • Dalībnieks, kas iegādājies sporta distances sezonas biļeti, drīkst piedalīties tautas distancē vai nūjošanas pārgājienā. Cenu starpība netiek atmaksāta. Informācija par distances maiņu organizatoram jāiesniedz ne vēlāk kā līdz sacensību norises nedēļas pirmdienas vakaram plkst. 20.00
   Dalības maksa, reģistrējoties katram posmam atsevišķi

      Distance

      1. posms
     Reģistrējoties
     ONLINE līdz 

     12.12.2017

     2. posms
     Reģistrējoties
     ONLINE līdz 

     15.01.2018

     3. posms
     Reģistrējoties
     ONLINE līdz 

     12.02.2018

     4. posms
     Reģistrējoties
     ONLINE  līdz 

     12.03.2018

      Maksājot dalību 

     sacensību dienā

      Tauta distance

      15€

      15€

      15€

      15€

      20€

      Sporta distance

      20€

      20€ 

       20€

       20€

      25€

      Nūjošanas pārgājiens

      15€

       15€

       15€

      15€

      20€

     • Reģistrējoties ONLINE katram posmam individuāli, jauniešiem (2001. gads un jaunāki) ir tiek piešķirta atlaide 50% 
     • Ja dalībnieks atsauc savu dalību – dalības maksa netiek atmaksāta.
     • Dalības maksa netiek atgriezta "Force Majeure" gadījumos.

     Dalības maksā ietilpst – dalībnieka numurs, uzkodas un dzērieni trasē un finišā, rezultātu uzskaite finišā un starpfinišos, trases marķējums, tiesnešu darbs, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, sacensību organizatoriskie izdevumi, piemiņas medaļa dalībniekiem kas ir piedalījušies vismaz 3 posmos.

     8. Reģistrācijas periodi

     Būs iespēja reģistrēties ONLINE, kā arī veikt pēdējā brīža reģistrāciju sacensību dienā.

      

     1. posms 

      2. posms

      3. posms

      4. posms

      Online reģistrācija

     Līdz 12.12.2017

     Līdz 15.01.2018

     Līdz 12.02.2018

     Līdz 12.03.2018

     9. Dalības maksas samaksas kārtība

     Dalības maksu, lūdzu, pārskaitīt uz šādu kontu:

     • Biedrība "Pieliec soli"
     • 40008270120
     • A/S Swedbank
     • LV89HABA0551044320334

      Maksājuma mērķī norāda – NZ Dalības maksa, vārds, uzvārds, ID numurs (tiks nosūtīts uz E-pastu).

      10. Skrējēju ekipējums un veselības stāvoklis

      Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai un apliecina to, reģistrējoties un apmaksājot sacensību dalības maksu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.

      Sacensību dalībniekiem nav noteikts obligātais ekipējums, bet rekomendējam apģērbties atbilstoši laika apstākļiem.

      Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem pa tālruni.

      11. Posmu uzvarētāju apbalvošana

      Skrējēji:
      • Tiks apbalvoti trīs absolūti ātrākie kungi un dāmas, gan tautas, gan sporta distancē
      • Tiks apbalvoti 1.- 3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā
      • Tautas distancē, ar diplomu tiks apbalvoti trīs absolūti ātrākie juniori un juniores (Juniors/e : 2005. gads un jaunāki)
      • Izlozes kārtība tiks apbalvoti vairāki veiksmīgie finišējušie dalībnieki gan tautas, gan sporta distancē, kuri būs ieradusies uz apbalvošanu

       Nūjotāji:

       • Tiks apbalvoti trīs vīrieši un sievietes, kuri kontrollaikā būs nonūjojuši vairāk apļu īsāka laikā.
       • Izlozes kārtība tiks apbalvoti vairāki veiksmīgie finišējušie nūjotāji, kuri būs ieradusies uz apbalvošanu.

        12. Individuālais un komandu kopvērtējuma uzvarētāju noteikšana un apbalvošana

        Skrējēji:

        Katrā posmā finišējušie dalībnieki (kā sievietēm, tā vīriešiem) saņem noteiktu punktu skaitu atbilstoši iegūtajai vietai absolūtajā vērtējumā.

        • 1.vieta - 1000 punkti
        • 2.vieta - 995 punkti
        • 3.vieta - 990 punkti
        • 4.vieta - 987 punkti
        • 5.vieta - 984 punkti
        • 6.vieta - 981 punkti
        • 7.vieta - 979 punkti
        • 8.vieta - 977 punkti
        • 9.vieta - 975 punkti
        • katra nākamā vieta – par 1 punktu mazāk

        Skrējēji:

        Individuālajā kopvērtējumā tiek ieskaitīti triju posmu labākie rezultāti.

        • Ja kopvērtējumā dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu iegūst tas dalībnieks, kurš izcīna augstāka vieta sacensību pēdējā ceturtajā posmā. 

        SUUNTO tautas distancē absolūtajā vērtējumā sieviešu un vīriešu grupā:

        • 1. vieta - 100 EUR dāvanu karte no SUUNTO
        • 2. vieta - 85 EUR dāvanu karte no SUUNTO
        • 3. vieta - 70 EUR dāvanu karte no SUUNTO
        • 4. vieta - 55 EUR dāvanu karte no SPORTA LABORATORIJAS
        • 5. vieta - 40 EUR dāvanu karte no SPORTA LABORATORIJAS

         Sporta distancē absolūtajā vērtējumā sieviešu un vīriešu grupā:

         • 1. vieta -  200 EUR dāvanu karte no SPORTLAND
         • 2. vieta -  170 EUR dāvanu karte no SPORTLAND
         • 3. vieta -  150 EUR dāvanu karte no SPORTLAND
         • 4. vieta - 55 EUR dāvanu karte no SPORTA LABORATORIJAS
         • 5. vieta - 40 EUR dāvanu karte no SPORTA LABORATORIJAS

          Tiks apbalvoti 1.– 3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā gan tautas distancē, gan sporta distancē.

          Nūjotāji:

          Visi dalībnieki, kuri būs veikuši 5 (piecus) un vairāk apļus, piedalīsies izlozē.

          • četras 30€ dāvanu kartes no SPORTA LABORATORIJAS 
          • sešas 50€ dāvanu kartes no VEIKALS CEĻOTĀJS 

          LMP Komandu kopvērtējums

          Kopvērtējumā summē visu četru posmu rezultātus. Uzvar komanda ar lielāko punktu skaitu. Ja vienāds punktu skaits, tad uzvar tā komanda kura ir izcīnījusi vairāk punktu pēdējā ceturtajā posmā. 
          Tiks apbalvotas trīs komandas, kuras būs ieguvušas lielāko punktu skaitu

           13. Piemiņas medaļa

           Dalībnieki, kas būs piedalījušies vismaz 3 posmos saņem pasākuma LMP Noskrien ziemu piemiņas medaļu ceturtā - noslēdzošā posma apbalvošanas laikā vai arī to varēs izņemt veikalā Ceļotājs no 26.03.2018 līdz 30.04.2018 (Adrese: Brīvības iela 155, Rīga, LV-1012). WEB INFO

           14. Tiesāšana, diskvalifikācija

           Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena nolikuma prasības. Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku tādā gadījumā, ja ir nepārprotami redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

           15. Foto

           Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

           16. Svarīgi

           Visiem dalībniekiem jāievēro savstarpējās laipnības un palīdzības noteikumi – neatteikt palīdzību viens otram traumu un citu problēmu gadījumos. Nedrīkst atstāt aiz sevis atkritumus, piemēram, izlietotu preču iepakojumus. Tie jānogādā līdz uzkodu punktos esošajiem atkritumu maisiem vai līdz finišam.

           Reģistrējoties skrējienam, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pilsēta) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. un 2. punktam, lai nodrošinātu skrējienu sērijas LMP Noskrien Ziemu kvalitatīvu darbību.

           17. Izmaiņas nolikumā

           Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā ne vēlāk kā 30 dienas līdz sacensībām. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

           18. Organizators

           Biedrība "Pieliec soli" un Sia "TReGA" sadarbībā ar Sējas novada, Priekuļu novada, Amatas novada un Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzeju

           Ieteikumi sacensību nolikuma uzlabošanai:


           *

           *

           *
           Ledus vai sniegs, NOSKRIET ZIEMU prieks!

            .